Ocenění, která projekt získal

2. místo v závodech
kolesových parníků

Zápis do
Knihy rekordů

Záštita starosty Tábora
nad námi pořádaným Parním Festivalem

Share This